שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - ויקרא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה בספר ויקרא וכשמו כן היא. פר ויקרא הוא השלישי מבין חמשת חומשי תורה, הספר כולל בו עשר פרשות. הספר ברובו עוסק בתורת הקרבת הקורבנות ובדיני הכהנים ולכן מכונה גם תורת כוהנים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:46:21 - 15/03/2016  צפיות: 1285  תגובות: 0

פרשת השבוע - פקודי (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

משכן בבניינו ומשכן בחורבנו, בבחינת מה טובו אהלך יעקב משכנותי ישראל, ודרשו חכמינו שאפילו הן חרבים עדיין מגנים על ישראל. ולשם כך בכל פעם הקימו ופירקו את המשכן בעצמם ונסעו עימו לכל מקום במדבר, חושך ואפלה, מקום נחש, עקרב ושרף, ואחר כך הקימו אותו שוב, על מנת להראות לדורות הבאים שאפילו כאשר המשכן מפורק וחרב, עדיין הוא משמש כמגן לעם ישראל ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:16:43 - 08/03/2016  צפיות: 1409  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויקהל (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת ויקהל היא הפרשה העשירית בספר שמות. הפרשה פותחת באיסור על ביצוע מלאכה בשבת. ובאופן כללי אפשר לומר שהפרשה עוסקת בעיקר בנושאים שונים הקשורים בבניית המשכן, למעשה הפרשה היא מעין ביצוע הלכה למעשה של הוראות הקמת המשכן שהיו בפרשות הקודמות, תרומה ותצווה. פרשת ויקהל נקראת לעיתים יחד עם פרשת פקודי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:14:32 - 29/02/2016  צפיות: 1574  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תשא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשת פותחת במצוות מחצית השקל וממשיכה במצוות באשר להקמת המשכן, עשיית הכיור, הקטורת, שמן המשחה. בהמשך הפרשה עוברת לעסוק בחטא העגל ובנושא זה גם מסיימת, לא לפני חידוד האזהרה על שמירת השבת. כיידוע חלוקת העולים לתורה בקריאת התורה בשבת נחלקת לא בצורה שווה בין העולים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 09:22:44 - 22/02/2016  צפיות: 1613  תגובות: 0

חינוך בפרשת תרומה

למעבר לדבר התורה המלא

הקשר החינוכי בפרשת השבוע - מפרי עטו של יחיאל מיכל מונדרוביץ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:34:09 - 09/02/2016  צפיות: 1530  תגובות: 0

פרשת השבוע - תרומה (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

החל מפרשת השבוע הנוכחית פרשת תרומה וכלה בספר שמות, עוסקת התורה בעניין תוכניות המשכן, הקמת המשכן, התוכניות שלו ועוד. נשאלת השאלה, מדוע התורה מפרטת בנושא המשכן בצורה כזו והרי בהלכות שבת המשנה אומרת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:08:38 - 09/02/2016  צפיות: 1204  תגובות: 0

פרשת השבוע - משפטים (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת משפטים היא הפרשה השישית במספר בספר שמות. רובה של הפרשה עוסק במצוות ודינים רבים בעיקר כאלו הקשורים להיבט המשפטי. דיני משפט עברי, דינים והלכות הנוגעים ליחסי אדם לחברו. דיני עבד עברי, דיני אמה עבריה, היבטים שונים באלימות (רצח, הריגה חבלה), דיני נזקים לרכושו של אדם, דיני גניבה וגזל, דיני שומרים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:37:30 - 01/02/2016  צפיות: 1568  תגובות: 0

פרשת השבוע - יתרו (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת יתרו היא הפרשה החמישית בספר שמות. פרשת שבוע פותחת בסיפורו של יתרו חותן משה, יתרו מגיע למחנה בני ישראל יחד עם צפורה ביתו הלא היא אשת משה ובניה. משה רבנו מספר ליתרו על הניסים והנפלאות אותם עשה הקב"ה לעם ישראל ביציאת מצרים ובתגובה לכך יתרו משבח ומפאר את הקב"ה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:03:34 - 25/01/2016  צפיות: 1934  תגובות: 0