שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - במדבר (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

מכיוון שמתמלאות לאדם עשרים שנה הריהו נעשה כבן עונשין גם מצד בית דין של מעלה, אז מתחילה מלחמתו האמיתית של האדם אל מול יצר הרע. אז האדם נעשה בחינת "יוצא צבא" – מוכן ודרוך תדיר ללחום נגד יצר הרע שכן "הבא להורגך השקם להורגו"....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:27:58 - 31/05/2016  צפיות: 1159  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהר (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת בהר פותחת במצוות שמיטה ומסיימת במצוות שמירת השבת (הפרשה מציינת את מצוות גאולת קרקעות, איסור רביות, דיני עבד עברי, איסור פסל). על פניו נראה כאילו אין קשר בין המצוות, אך בהתבוננות פנימה מבינים שהקשר הוא ברור ומוצק, לכאורה אדם ששומר את השמיטה ואת השבת, ונמנע מעיסוק במלאכה, מגיע לכדי הפסד ממון. אך בסופו של דבר אין הפסד זה אלא הפסד מדומה, שכן כל השומר בדקדקנות על מצוות אלו זוכה להתברך מפי הקב"ה בפרנסה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:24:04 - 17/05/2016  צפיות: 1516  תגובות: 0

פרשת השבוע - אמור (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

מעשה בחסיד אחד שהייתה לו פרה אחת חורשת, במרוצת הזמן ירד אותו החסיד מנכסיו עד כדי כך שנאלץ למכור את פרתו היחידה על מנת לממן את צורכי ביתו לנוכרי. החל הנוכרי לחרוש בפרה לעבודתו בשה במהלך ששת ימי החול, אך בשבת כשרצה להחל לעבוד ולחרוש עם הפרה היא רבצה תחת מקומה ולא הייתה מוכנה לקום ולזוז. בשל כך רגז הנוכרי והיה מכה בפרה, אך הפרה לא זזה ממקומה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:51:31 - 08/05/2016  צפיות: 1187  תגובות: 0

פרשת השבוע - קדושים (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתו של מיכאל בן יחזקאל ז"ל. פרשת השבוע, פרשת קדושים היא הפרשה השביעית בספר ויקרא. כאשר ישנה שנה שאינה מעוברת הפרשה נקראת יחד עם פרשת אחרי-מות. בפרשה מפורטות מצוות רבות ומגוונות. שעוסקות בין היתר במצוות שבין אדם למקום ובמצוות שבין אדם לחברו,...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:13:43 - 04/05/2016  צפיות: 1229  תגובות: 0

פרשת השבוע - מצורע (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

ניתן לחלק את הפרשה לשלוה חלקים, כאשר חלקה הראשון של הפרשה ממשיך את דיני הצרעת שהתחילה התורה לפרט בפרשה הקודמת, פרשת תזריע, אלא שפרשה זו עוסקת בדרכים בהן ניתנת האפשרות למצורע להיטהר ובקורבנות שעליו להביא לשם כך. בהמשך הפרשה ישנו עיסוק בנושא צרעת הבית. בחלקה האחרון של הפרשה ישנו עיסוק בטומאות שונות, כגון, טומאת הזב, טומאת ודיני נידה וטומאת קרי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:13:59 - 12/04/2016  צפיות: 1198  תגובות: 0

פרשת השבוע - תזריע (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

הטומאה הינה תוצר ישירה של הסתלקות השכינה. כאשר הקדושה מסתלקת מגיעה הטומאה ותופסת את מקומה, בדומה לטומאת המת שנובעת מהסתלקות הנשמה מהגוף. על זה אמרו חכמינו בקשר ליולדת כי מפתח הלידה נתון בידיו של הקבה ואינו נתון לא, שליח כפי שנאמר ויפתח אלוהים את רחמה. יוצא מכאן שבכל לידה יש השראה של קדושת ה יתברך וממלא כאשר מסתלקת קדושה העליונה מיד תופסת את מקומה טומאה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:10:35 - 05/04/2016  צפיות: 1264  תגובות: 0

פרשת השבוע - שמיני (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

בתורת כוהנים אמרו, שהיה אהרון בוש לעבוד את עבודת הקודש, על זה אמר לו משה רבנו: "מפני מה אתה בוש?" את זה פירש האר"י הקדוש: אמר משה לאהרון – הרי לשם כך נבחרת, משום שאתה בוש, מפני שמידת הענווה ומידת הבושה הן חלק בלתי נפרד ממך – לכן נבחרת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:07:14 - 29/03/2016  צפיות: 1431  תגובות: 0

פרשת השבוע -צו (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

אין צו אלא לשון זירוז..כיוון שמדובר במצווה שנועדו עם ישראל לקיימה בכל הדורות, הרי שמצווה זו מצריכה זירוז שמא תתיישן, כך שעם ישראל יקיימו אותה בהתחדשות ובהתלהבות כאילו עכשיו קיבלו את המצווה, על זה אמרו חכמינו במסכת קידושין (גדול מצווה ועושה ממי שמצווה ואינו עושה), כיוון שהמצווה ועושה קשה עליו יותר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:07:29 - 24/03/2016  צפיות: 2046  תגובות: 0