שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - מצורע (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

ניתן לחלק את הפרשה לשלוה חלקים, כאשר חלקה הראשון של הפרשה ממשיך את דיני הצרעת שהתחילה התורה לפרט בפרשה הקודמת, פרשת תזריע, אלא שפרשה זו עוסקת בדרכים בהן ניתנת האפשרות למצורע להיטהר ובקורבנות שעליו להביא לשם כך. בהמשך הפרשה ישנו עיסוק בנושא צרעת הבית. בחלקה האחרון של הפרשה ישנו עיסוק בטומאות שונות, כגון, טומאת הזב, טומאת ודיני נידה וטומאת קרי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:13:59 - 12/04/2016  צפיות: 1050  תגובות: 0

פרשת השבוע - תזריע (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

הטומאה הינה תוצר ישירה של הסתלקות השכינה. כאשר הקדושה מסתלקת מגיעה הטומאה ותופסת את מקומה, בדומה לטומאת המת שנובעת מהסתלקות הנשמה מהגוף. על זה אמרו חכמינו בקשר ליולדת כי מפתח הלידה נתון בידיו של הקבה ואינו נתון לא, שליח כפי שנאמר ויפתח אלוהים את רחמה. יוצא מכאן שבכל לידה יש השראה של קדושת ה יתברך וממלא כאשר מסתלקת קדושה העליונה מיד תופסת את מקומה טומאה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:10:35 - 05/04/2016  צפיות: 1091  תגובות: 0

פרשת השבוע - שמיני (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

בתורת כוהנים אמרו, שהיה אהרון בוש לעבוד את עבודת הקודש, על זה אמר לו משה רבנו: "מפני מה אתה בוש?" את זה פירש האר"י הקדוש: אמר משה לאהרון – הרי לשם כך נבחרת, משום שאתה בוש, מפני שמידת הענווה ומידת הבושה הן חלק בלתי נפרד ממך – לכן נבחרת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:07:14 - 29/03/2016  צפיות: 1224  תגובות: 0

פרשת השבוע -צו (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

אין צו אלא לשון זירוז..כיוון שמדובר במצווה שנועדו עם ישראל לקיימה בכל הדורות, הרי שמצווה זו מצריכה זירוז שמא תתיישן, כך שעם ישראל יקיימו אותה בהתחדשות ובהתלהבות כאילו עכשיו קיבלו את המצווה, על זה אמרו חכמינו במסכת קידושין (גדול מצווה ועושה ממי שמצווה ואינו עושה), כיוון שהמצווה ועושה קשה עליו יותר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:07:29 - 24/03/2016  צפיות: 1608  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויקרא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה בספר ויקרא וכשמו כן היא. פר ויקרא הוא השלישי מבין חמשת חומשי תורה, הספר כולל בו עשר פרשות. הספר ברובו עוסק בתורת הקרבת הקורבנות ובדיני הכהנים ולכן מכונה גם תורת כוהנים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:46:21 - 15/03/2016  צפיות: 1113  תגובות: 0

פרשת השבוע - פקודי (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

משכן בבניינו ומשכן בחורבנו, בבחינת מה טובו אהלך יעקב משכנותי ישראל, ודרשו חכמינו שאפילו הן חרבים עדיין מגנים על ישראל. ולשם כך בכל פעם הקימו ופירקו את המשכן בעצמם ונסעו עימו לכל מקום במדבר, חושך ואפלה, מקום נחש, עקרב ושרף, ואחר כך הקימו אותו שוב, על מנת להראות לדורות הבאים שאפילו כאשר המשכן מפורק וחרב, עדיין הוא משמש כמגן לעם ישראל ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:16:43 - 08/03/2016  צפיות: 1217  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויקהל (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת ויקהל היא הפרשה העשירית בספר שמות. הפרשה פותחת באיסור על ביצוע מלאכה בשבת. ובאופן כללי אפשר לומר שהפרשה עוסקת בעיקר בנושאים שונים הקשורים בבניית המשכן, למעשה הפרשה היא מעין ביצוע הלכה למעשה של הוראות הקמת המשכן שהיו בפרשות הקודמות, תרומה ותצווה. פרשת ויקהל נקראת לעיתים יחד עם פרשת פקודי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:14:32 - 29/02/2016  צפיות: 1387  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תשא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשת פותחת במצוות מחצית השקל וממשיכה במצוות באשר להקמת המשכן, עשיית הכיור, הקטורת, שמן המשחה. בהמשך הפרשה עוברת לעסוק בחטא העגל ובנושא זה גם מסיימת, לא לפני חידוד האזהרה על שמירת השבת. כיידוע חלוקת העולים לתורה בקריאת התורה בשבת נחלקת לא בצורה שווה בין העולים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 09:22:44 - 22/02/2016  צפיות: 1384  תגובות: 0