שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

דברי תורה-פרשת השבוע-פרשת פנחס (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

כאמור פרשת השבוע פרשת פנחס היא אחת מחמש פרשיות שבתורה שקרויות על שם אישיות מסוימת (האחרות הן: נח, יתרו, קורח). ניתן להבחין בהבדל המהותי בין האישיות של פנחס לבין אישיותו של בלק המופיע בפרשה הקודמת. בלק כשחש בסכנה העלולה להגיע מיכולותיו של עם ישראל, לא עושה דבר בעצמו על מנת להתמודד עם "הבעיה" הזו. עיקר מאמציו מתרכזים בניסיון למצוא מישהו אחר ולרתום אותו למשימה של מנת שהוא יעשה במקומו את המלאכה, הוא אינו מתמודד עם המציאות. בניגוד לכך ניתן לראות בפנחס כאיש מעשה, אדם נמרץ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:44:07 - 20/07/2016  צפיות: 1446  תגובות: 0

פרשת השבוע - בלק (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

נמנו סיבות שונות לכך שזכה אדם שפרשה תהיה קרויה על שמו נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו יתרו זכה להוסיף פרשה ואתה תחזה. על עדת קורח נאמר במסכת סנהדרין שהיו גדולים בתורה. פינחס בן אלעזר זכה לקדש שם שמים בקנאו את קנאת ה לנגד כלל עם ישראל אולם על בלק מדוע זכה לכך מלך מואב שביקש לאורך הדרך להצר את צעדי עם ישראל שתקרא פרשה על שמו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:19:05 - 12/07/2016  צפיות: 1389  תגובות: 0

פרשת השבוע - חוקת (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת חוקת היא הפרשה השישית בספר במדבר. כיידוע הפרשה פותחת במצווה מעניינת ביותר – מצוות "פרה אדומה". מצוות פרה אדומה שייכת למצוות השמעיות, מצוות שטעמן והסברן לא פורש לנו. מדוע התורה לא מסתפקת במצוות שכליות, אלו שטעמן מפורש לנו ומותירה לנו מצוות וחוקים כמו פרה אדומה שמשמשים עילה למקטרגים עלינו לקנטר ולשאול מה טעמן של מצוות אלו. את עניין זה הסביר המגיד מדובנא במשל הבא: איש בור ועם הארץ הצליח ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:19:22 - 05/07/2016  צפיות: 1286  תגובות: 0

פרשת השבוע - קורח (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת קורח היא הפרשה החמישית בספר במדבר כאשר עיקרה של הפרשה עוסק בתיאור מחלקות קורח ועדתו, פרשייה בה קורח בן למשפחת לוי יחד עם דתן ואבירם בני משפחת ראובן אוספים מאתיים וחמישים מנהיגים, דיינים מכלל בני ישראל על מנת לערער על הנהגתם של משה ואהרון...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:57:23 - 28/06/2016  צפיות: 1119  תגובות: 0

כוח הבחירה - פרשת קורח

למעבר לדבר התורה המלא

לא לזלזל בייחוס הדורות, ובכל אופן לכל אחד יש בחירה לטוב או לרע גם אם הוא מיוחס...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: breslevmeir  בתאריך: 14:22:48 - 27/06/2016  צפיות: 1146  תגובות: 0

פרשת השבוע - שלח לך (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת שלח היא הפרשה הרביעית במספר בספר במדבר. עיקר הפרשה נסוב סביב נושא חטא המרגלים, בנוסף הפרשה עוסקת בנסכים, מצוות הפרשת חלה, חטאות ציבור, עניים המקושש בשבת ומצוות ציצית....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:04:21 - 20/06/2016  צפיות: 1860  תגובות: 0

פרשת השבוע - במדבר (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

מכיוון שמתמלאות לאדם עשרים שנה הריהו נעשה כבן עונשין גם מצד בית דין של מעלה, אז מתחילה מלחמתו האמיתית של האדם אל מול יצר הרע. אז האדם נעשה בחינת "יוצא צבא" – מוכן ודרוך תדיר ללחום נגד יצר הרע שכן "הבא להורגך השקם להורגו"....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:27:58 - 31/05/2016  צפיות: 1117  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהר (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת בהר פותחת במצוות שמיטה ומסיימת במצוות שמירת השבת (הפרשה מציינת את מצוות גאולת קרקעות, איסור רביות, דיני עבד עברי, איסור פסל). על פניו נראה כאילו אין קשר בין המצוות, אך בהתבוננות פנימה מבינים שהקשר הוא ברור ומוצק, לכאורה אדם ששומר את השמיטה ואת השבת, ונמנע מעיסוק במלאכה, מגיע לכדי הפסד ממון. אך בסופו של דבר אין הפסד זה אלא הפסד מדומה, שכן כל השומר בדקדקנות על מצוות אלו זוכה להתברך מפי הקב"ה בפרנסה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:24:04 - 17/05/2016  צפיות: 1478  תגובות: 0