שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - ניצבים (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת נצבים היא הפרשה השמינית בספר דברים. את פרשת נצבים קוראים תמיד בשבת שלפני ראש השנה והקשר לתשובה ברור כיוון שהפרשה עוסקת על נושא התשובה ועל גמולו ככתוב: ושבת עד ה אלוקיך ושמעת בקולו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:10:48 - 29/09/2016  צפיות: 1318  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תצא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת כי תצא, היא הפרשה השישית בספר דברים. בפרשת כי תצא יש את מניין המצוות הגדול ביותר מבין כל פרשות התורה. בפרשה מפורט המשך נאומו של משה רבנו, הפרשת מפרטת מצוות, איסורים וציוויים שונים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:14:41 - 11/09/2016  צפיות: 1314  תגובות: 0

פרשת השבוע - שופטים (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

סוד מהארי הקדוש להצלה ממלחמה........

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:51:10 - 08/09/2016  צפיות: 1033  תגובות: 0

פרשת השבוע - ראה (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

בשעה שעם ישראל אינם הולכים בדרכי ה נהפך הפחד המוטל על הגויים לרועץ בעבור בני ישראל ומתעוררת בהם שנאה ואיבה כלפי עם ישראל, רדיפות ופגעים. אך כאשר ישראל נאמנים לה ודבקים במצוותיו הפחד על הגויים מביא ברכה לישראל, כי מכוח אותה השגחה עליונה הגויים נמנעים מלהצר ולהזיק לישראל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:17:02 - 28/08/2016  צפיות: 1356  תגובות: 0

פרשת השבוע - עקב (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת עקב עוסקת בתחילתה בברכה שתלויה במעשיהם ובהתנהגותם של עם ישראל. אם ישמרו את כל הנאמר בפרשות הקודמות וישמרו מצוות ה הרי שמובטחת להם ברכה, עושר, בריאות וניצחון במלחמותיהם נגד אויביהם. אך, מזהירה התורה, אם ישכחו את אשר עשה להם ה, את הניסים והנפלאות ביציאת מצרים ובמדבר, ה יענישם שיאבדו בין הגוים. התורה מזהירה אותם לבל יחמדו עבודה זרה שתמצא בארץ ואת זהבם של הגוים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:58:38 - 24/08/2016  צפיות: 1308  תגובות: 0

פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

לכאורה הרי ברור מאליו שאם יעבור ארצה יראה אותה ברם, צריך אדם לבקש תמיד כי יראה לו ה יתברך את הטוב שבכל בדבר ודבר. לפיכך ביקש משה רבנו "ואראה את הארץ הטובה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:20:10 - 17/08/2016  צפיות: 1045  תגובות: 0

פרשת השבוע - מסעי (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

אותם שבטי ישראל שנשתעבדו במצרים פרעו בכך את שטר חובם של גזרת "ועבדות ועינו אותם" ולכן הם זכו לקבל חלק ונחלה בארץ ישראל. לעומת זאת שבט לוי לא לקח חלק בשיעבוד מצרים כשאר שבטי ישראל לכן לא זכה לחלק ונחלה בארץ המובטחת כי ארץ ישראל נקנית בייסורים וכיוון שלא התייסר בעולה של הגלות אינו ראוי לזכות בנחלה בארץ אבותיו....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:14:20 - 01/08/2016  צפיות: 1224  תגובות: 0

פרשת השבוע - מטות (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

​פרשת השבוע, פרשת מטות היא הפרשה התשיעית בספר במדבר. הנושאים המרכזיים בפרשה הם: פרשת הנדרים העוסקת בדיני נדרים והפרתם, תיאור מלחמת ישראל במדין, חלוקת שלל המלחמה והפרשת החלק המיועד להשם......

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:16:48 - 25/07/2016  צפיות: 1340  תגובות: 0