שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - חוקת (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת חוקת היא הפרשה השישית בספר במדבר. כיידוע הפרשה פותחת במצווה מעניינת ביותר – מצוות "פרה אדומה". מצוות פרה אדומה שייכת למצוות השמעיות, מצוות שטעמן והסברן לא פורש לנו. מדוע התורה לא מסתפקת במצוות שכליות, אלו שטעמן מפורש לנו ומותירה לנו מצוות וחוקים כמו פרה אדומה שמשמשים עילה למקטרגים עלינו לקנטר ולשאול מה טעמן של מצוות אלו. את עניין זה הסביר המגיד מדובנא במשל הבא: איש בור ועם הארץ הצליח ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:19:22 - 05/07/2016  צפיות: 1156  תגובות: 0

פרשת השבוע - קורח (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת קורח היא הפרשה החמישית בספר במדבר כאשר עיקרה של הפרשה עוסק בתיאור מחלקות קורח ועדתו, פרשייה בה קורח בן למשפחת לוי יחד עם דתן ואבירם בני משפחת ראובן אוספים מאתיים וחמישים מנהיגים, דיינים מכלל בני ישראל על מנת לערער על הנהגתם של משה ואהרון...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:57:23 - 28/06/2016  צפיות: 1025  תגובות: 0

כוח הבחירה - פרשת קורח

למעבר לדבר התורה המלא

לא לזלזל בייחוס הדורות, ובכל אופן לכל אחד יש בחירה לטוב או לרע גם אם הוא מיוחס...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: breslevmeir  בתאריך: 14:22:48 - 27/06/2016  צפיות: 1009  תגובות: 0

פרשת השבוע - שלח לך (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת שלח היא הפרשה הרביעית במספר בספר במדבר. עיקר הפרשה נסוב סביב נושא חטא המרגלים, בנוסף הפרשה עוסקת בנסכים, מצוות הפרשת חלה, חטאות ציבור, עניים המקושש בשבת ומצוות ציצית....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:04:21 - 20/06/2016  צפיות: 1545  תגובות: 0

פרשת השבוע - במדבר (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

מכיוון שמתמלאות לאדם עשרים שנה הריהו נעשה כבן עונשין גם מצד בית דין של מעלה, אז מתחילה מלחמתו האמיתית של האדם אל מול יצר הרע. אז האדם נעשה בחינת "יוצא צבא" – מוכן ודרוך תדיר ללחום נגד יצר הרע שכן "הבא להורגך השקם להורגו"....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:27:58 - 31/05/2016  צפיות: 984  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהר (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת בהר פותחת במצוות שמיטה ומסיימת במצוות שמירת השבת (הפרשה מציינת את מצוות גאולת קרקעות, איסור רביות, דיני עבד עברי, איסור פסל). על פניו נראה כאילו אין קשר בין המצוות, אך בהתבוננות פנימה מבינים שהקשר הוא ברור ומוצק, לכאורה אדם ששומר את השמיטה ואת השבת, ונמנע מעיסוק במלאכה, מגיע לכדי הפסד ממון. אך בסופו של דבר אין הפסד זה אלא הפסד מדומה, שכן כל השומר בדקדקנות על מצוות אלו זוכה להתברך מפי הקב"ה בפרנסה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:24:04 - 17/05/2016  צפיות: 1333  תגובות: 0

פרשת השבוע - אמור (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

מעשה בחסיד אחד שהייתה לו פרה אחת חורשת, במרוצת הזמן ירד אותו החסיד מנכסיו עד כדי כך שנאלץ למכור את פרתו היחידה על מנת לממן את צורכי ביתו לנוכרי. החל הנוכרי לחרוש בפרה לעבודתו בשה במהלך ששת ימי החול, אך בשבת כשרצה להחל לעבוד ולחרוש עם הפרה היא רבצה תחת מקומה ולא הייתה מוכנה לקום ולזוז. בשל כך רגז הנוכרי והיה מכה בפרה, אך הפרה לא זזה ממקומה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:51:31 - 08/05/2016  צפיות: 1023  תגובות: 0

פרשת השבוע - קדושים (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתו של מיכאל בן יחזקאל ז"ל. פרשת השבוע, פרשת קדושים היא הפרשה השביעית בספר ויקרא. כאשר ישנה שנה שאינה מעוברת הפרשה נקראת יחד עם פרשת אחרי-מות. בפרשה מפורטות מצוות רבות ומגוונות. שעוסקות בין היתר במצוות שבין אדם למקום ובמצוות שבין אדם לחברו,...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:13:43 - 04/05/2016  צפיות: 1056  תגובות: 0