שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - שופטים (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

סוד מהארי הקדוש להצלה ממלחמה........

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:51:10 - 08/09/2016  צפיות: 927  תגובות: 0

פרשת השבוע - ראה (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

בשעה שעם ישראל אינם הולכים בדרכי ה נהפך הפחד המוטל על הגויים לרועץ בעבור בני ישראל ומתעוררת בהם שנאה ואיבה כלפי עם ישראל, רדיפות ופגעים. אך כאשר ישראל נאמנים לה ודבקים במצוותיו הפחד על הגויים מביא ברכה לישראל, כי מכוח אותה השגחה עליונה הגויים נמנעים מלהצר ולהזיק לישראל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:17:02 - 28/08/2016  צפיות: 1204  תגובות: 0

פרשת השבוע - עקב (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת עקב עוסקת בתחילתה בברכה שתלויה במעשיהם ובהתנהגותם של עם ישראל. אם ישמרו את כל הנאמר בפרשות הקודמות וישמרו מצוות ה הרי שמובטחת להם ברכה, עושר, בריאות וניצחון במלחמותיהם נגד אויביהם. אך, מזהירה התורה, אם ישכחו את אשר עשה להם ה, את הניסים והנפלאות ביציאת מצרים ובמדבר, ה יענישם שיאבדו בין הגוים. התורה מזהירה אותם לבל יחמדו עבודה זרה שתמצא בארץ ואת זהבם של הגוים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:58:38 - 24/08/2016  צפיות: 1176  תגובות: 0

פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

לכאורה הרי ברור מאליו שאם יעבור ארצה יראה אותה ברם, צריך אדם לבקש תמיד כי יראה לו ה יתברך את הטוב שבכל בדבר ודבר. לפיכך ביקש משה רבנו "ואראה את הארץ הטובה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:20:10 - 17/08/2016  צפיות: 937  תגובות: 0

פרשת השבוע - מסעי (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

אותם שבטי ישראל שנשתעבדו במצרים פרעו בכך את שטר חובם של גזרת "ועבדות ועינו אותם" ולכן הם זכו לקבל חלק ונחלה בארץ ישראל. לעומת זאת שבט לוי לא לקח חלק בשיעבוד מצרים כשאר שבטי ישראל לכן לא זכה לחלק ונחלה בארץ המובטחת כי ארץ ישראל נקנית בייסורים וכיוון שלא התייסר בעולה של הגלות אינו ראוי לזכות בנחלה בארץ אבותיו....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:14:20 - 01/08/2016  צפיות: 1078  תגובות: 0

פרשת השבוע - מטות (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

​פרשת השבוע, פרשת מטות היא הפרשה התשיעית בספר במדבר. הנושאים המרכזיים בפרשה הם: פרשת הנדרים העוסקת בדיני נדרים והפרתם, תיאור מלחמת ישראל במדין, חלוקת שלל המלחמה והפרשת החלק המיועד להשם......

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:16:48 - 25/07/2016  צפיות: 1200  תגובות: 0

דברי תורה-פרשת השבוע-פרשת פנחס (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

כאמור פרשת השבוע פרשת פנחס היא אחת מחמש פרשיות שבתורה שקרויות על שם אישיות מסוימת (האחרות הן: נח, יתרו, קורח). ניתן להבחין בהבדל המהותי בין האישיות של פנחס לבין אישיותו של בלק המופיע בפרשה הקודמת. בלק כשחש בסכנה העלולה להגיע מיכולותיו של עם ישראל, לא עושה דבר בעצמו על מנת להתמודד עם "הבעיה" הזו. עיקר מאמציו מתרכזים בניסיון למצוא מישהו אחר ולרתום אותו למשימה של מנת שהוא יעשה במקומו את המלאכה, הוא אינו מתמודד עם המציאות. בניגוד לכך ניתן לראות בפנחס כאיש מעשה, אדם נמרץ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:44:07 - 20/07/2016  צפיות: 1284  תגובות: 0

פרשת השבוע - בלק (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

נמנו סיבות שונות לכך שזכה אדם שפרשה תהיה קרויה על שמו נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו יתרו זכה להוסיף פרשה ואתה תחזה. על עדת קורח נאמר במסכת סנהדרין שהיו גדולים בתורה. פינחס בן אלעזר זכה לקדש שם שמים בקנאו את קנאת ה לנגד כלל עם ישראל אולם על בלק מדוע זכה לכך מלך מואב שביקש לאורך הדרך להצר את צעדי עם ישראל שתקרא פרשה על שמו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:19:05 - 12/07/2016  צפיות: 1202  תגובות: 0