שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - ויצא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת ויצא עוסקת באורח חיו של יעקב אבינו, תקופה בת עשרים שנה בה יעקב שהה מחוץ לארץ ישראל מחמת עשיו אחיו שרצה להורגו. אך לא משנה מה עבר על יעקב אבינו לאורך כל אותה התקופה הוא ייחל והשתוקק לחזור לבית אביו בארץ הקודש. כפי שאמר לאחר שחלם את חלום הסולם "ושבתי בשלום אל בית אבי". מכאן עלינו ללמוד יסוד חשוב ביהדות, שגם כאשר ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 11:07:59 - 09/12/2016  צפיות: 1085  תגובות: 0

פרשת השבוע - תולדות (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

כידוע מידת התמימות של יעקב אבינו הייתה משמעותית כל כך עש שהכתוב בחר לציין זאת "ויעקב איש תם יושב אוהלים" (כ"ה, כ"ז) – מכאן למדים שאף על פי שליעקב אינו היו תכונות רבות וטובות, בחר הכתוב לציין דווקא את המידה הזו, על מנת להדגיש כמה אדם צריך להתרחק מן השקר ולדבוק באמת – מכאן שאין לך מידה גדולה כמו התמימות והיושר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:39:44 - 02/12/2016  צפיות: 979  תגובות: 0

פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

לזיקנה ישנן הרבה מעלות משלה עצמה ובהן, יישוב הדעת, מיתון בתגובות, קרירות לגבי תאוות וכיוצא בכך. ומצד שני גם לנעורים ישנן מעלות ויתרונות שונים: מרץ והתלהבות, זריזות, מוטיבציה וכו בשרה אימנו היו כל המעלות הללו.....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:12:22 - 21/11/2016  צפיות: 1040  תגובות: 0

פרשת השבוע - וירא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

ה הסיבה שבגינה ניתנה המצווה לשחוט את יצחק מפי בורא עולם בורא עולם יתברך ואילו המצווה שלעצור ולחדול משמלאכת שחיטתו ניתנה בידי מלאך...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:30:00 - 15/11/2016  צפיות: 1055  תגובות: 0

פרשת השבוע - לך לך (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

השבת נקרא בעזרת ה את פרשת לך לך, פרשת לך לך היא הפרשה השלישית בספר בראשית, הפרשה עוסקת ברובה בקורות חיו של אברהם אבינו ובין היתר בפניית בורא עולם לאברם (שבהמשך ישנה את שמו לאברהם) לצאת ממולדתו, הירידה למצרים והתחזות אברהם לאחי שרי, ההיפרדות מלוט, מלחמת המלכים, ברית בין הבתרים יחסי הגר ושרי וכמובן מסיימת בברית המילה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:39:12 - 09/11/2016  צפיות: 1061  תגובות: 0

פרשת השבוע - נח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת נח קרויה על שמו של האדם שנבחר על ידי הבורא להמשיך את קיום העולם והמין האנושי עת גזר בורא עולם כליה על העולם. מובא במסכת באבות פרק ה, שהיו הדורות מאדם עד נח דורות חוטאים, עשרה במנין. בדברי חז"ל בכמה מקומות מובא שהקב"ה לא גזר כליה לעולם כשחטאו הדורות כלפי הקב"ה, אך כשחטאו כלפי רכוש הזולת חתם את דינם. כמו שאומר רבי יוחנן במסכת סנהדרין. דור המבול עברו על הכול ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל, שנאמר כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:16:33 - 31/10/2016  צפיות: 1146  תגובות: 0

פרשת השבוע - בראשית (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

סימנא טבא אנו מתחילים שוב במחזור קריאת פרשות השבוע בפרשת בראשית. המון דברים נאמרו על הפסוק הפותח את התורה בכלל ועל המילה ואפילו על האות הראשונה בפרט. בשם הגאון רבי אליהו מווילנא נאמר על הפסוק הראשון...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:42:05 - 28/10/2016  צפיות: 1062  תגובות: 0

דבר תורה - שבת חול המועד סוכות

למעבר לדבר התורה המלא

ושמחה גדולה הייתה נערכת בכל יום בבית המקדש ומקראת שמחת בית השואבה שעליה אמרו מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מעולם ואם נצרף למצוות שמחת בית השואבה את מצוות הלולב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:32:51 - 21/10/2016  צפיות: 1205  תגובות: 0