שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - בא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

הספורנו אומר שהחושך הרגיל הוא אינו בריאה בפני עצמה, אלא הוא מהווה הצד השלילי של האור – העדר אור, ובמקום שאין אור ממילא ישנו חושך. לפיכך אין כל ממש בחושך הזה ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, אבל החושך של מצרים היה בריאה מיוחדת שנבראה לצורך אותה השעה ובחושך זה – היה בו ממש – "וימש חושך" עד ששום אור לא היה בכוחו לגרש את חושך זה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:13:40 - 31/01/2017  צפיות: 997  תגובות: 0

פרשת השבוע - וארא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מעשה שמסופר על בעל "החפץ חיים" זצ"ל כאשר אחד מתלמידיו עבר לפני ביתו באחד מימי שישי ולפתע שמע קול צחוק מתהדהד ובוקע מחלונות ביתו של החפץ חיים הקדוש, התלמיד נפעם ולא האמין למשמע אוזניו שכן מעולם לא שמע את רבו צוחק בקול גדול ובטח שלא בצחוק שחוצב קירות. מיהר התלמיד לעבר ביתו של החפץ חיים וניגש לעבר החלון לנסות להציץ ולראות על שום מה הצחוק, ואז נגלה לפניו מראה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:43:49 - 26/01/2017  צפיות: 851  תגובות: 0

פרשת השבוע - שמות (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

סופי תיבות של "ואלה שמות בני ישראל הבאים" – "תהילים" של דוד נעים זמירות ישראל - לרמוז שכל הצרות והמצוקות שפקדו את עם ישראל במצרים ושפוקדות את ישראל בימים אלו לכולם יש מזור ומרפא אחד ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:53:30 - 17/01/2017  צפיות: 852  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויחי (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

כל טובה שעושה אדם לחברו בעולם הזה אין הוא יודע אם אמנם טובה אמיתית או לאו, לעיתים סבור אדם כי הוא עושה טובה לחברו אך בפועל מתברר שזו הייתה טעות רעה או שיצא מאותה טובה – רעה. לעומת זאת, חסד שעושה אדם עם המת זהו חסד אמיתי לפי שבוודאי המת זקוק לו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:53:48 - 09/01/2017  צפיות: 854  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויגש (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

יהודה היה טוען בפני יוסף, אמנם הצדק איתך ואכן בנימים גנב את הגביע וראוי הוא לעונש אולם אביו הזקן הרי לא עשה דבר רע ואין עונש מגיע לו כלל וכלל. והינה כאשר אתה יוסף נוטל מאיתנו את בנימים הרי זה העונש החמור והקשה ביותר שהאב מקבל – החף מפשע ונמצא שאתה מעוות עליו את הדין....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 18:32:43 - 05/01/2017  צפיות: 1021  תגובות: 0

פרשת השבוע - מקץ (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מה בין שבע השיבולים הבריאות והטובות לבין שבע השיבולים הדקות והשדופות? שבע השיבולים הבריאות והטובות עלו בקנה אחד ואילו השיבולים השדופות עלו בשבעה קנים. למדנו מכך שכל הבא ממקור רע אינו יכול לגדול ולצמוח כאחד. כל אלו שאינם יכולים לחיות בשיתוף ואלו שחושבים רק על עצמם מבלי יכולת לשתף אחרים אלו השיבולים הרעות....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:45:38 - 29/12/2016  צפיות: 996  תגובות: 0

פרשת השבוע - וישב (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשה זו יש גם את שלוות הגאולה וגם את מרירות הגלות. שלוות הגאולה מלבן ומעשו שנאמר "וישב יעקב", מרירות גלות כמו שנאמר "בארץ מגורי אביו", במילים מגורי אביו רמוזים רוגזו של יוסף אשר בעטיו נהפכנו לגרים בארץ מצרים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:50:41 - 22/12/2016  צפיות: 863  תגובות: 0

פרשת השבוע - וישלח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

אמר יעקב אבינו שעל אף שהקבה עשה חסדים רבים עם יעקב אבינו בכל זאת נשאר שפל בעיני עצמו, והרי הוא מתיירא מפני אחיו עשיו. שהרי אינו יודע את "אשר עשית את עבדך. כאן מדגיש יעקב אבינו ואומר, את כל זה אתה עשית ואילו בעצמי לא הייתי יכול להושיע את עצמי במאומה, על כן במה איך . ליקוטי מגדים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 18:05:14 - 15/12/2016  צפיות: 1198  תגובות: 0