שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - תצוה (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשתנו פותחת בנושא מורכב להפליא, ונותנת דגש מאוד על כל פרטיו – מלבושי הכהן. "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ותפארתהכהן, על אף תפקידו הנשגב, אינו יכול להחליט לבחור את בגדיו כאוות נפשו. ולא רק זאת, שנאמר "ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מילאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי", התורה מחייבת בחכמי לב לצורך ייצור הבגדים כפי שהתורה מפרטת בדיוק רב. דבר דומה ראינו גם בקורבן הפסח, שם התורה מפרטת בצורה רבה את צורת האכילה של קורבן החג, מדוע התורה לא השאירה לכל אדם לאכול ע"פ רצונו ואהבתו?...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:19:38 - 06/03/2017  צפיות: 1074  תגובות: 0

פרשת השבוע - תרומה (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

החל מפרשת השבוע הנוכחית פרשת תרומה וכלה בספר שמות, עוסקת התורה בעניין תוכניות המשכן, הקמת המשכן, התוכניות שלו ועוד. נשאלת השאלה, מדוע התורה מפרטת בנושא המשכן בצורה כזו והרי בהלכות שבת המשנה אומרת "הלכות שבת ...הרי הם כהרים התלויים בשערה, מקרא מועט והלכות מרובות"....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:20:46 - 26/02/2017  צפיות: 1011  תגובות: 0

פרשת השבוע - משפטים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת משפטים היא הפרשה השישית במספר בספר שמות. רובה של הפרשה עוסק במצוות ודינים רבים בעיקר כאלו הקשורים להיבט המשפטי. דיני משפט עברי, דינים והלכות הנוגעים ליחסי אדם לחברו. דיני עבד עברי, דיני אמה עבריה, היבטים שונים באלימות (רצח, הריגה חבלה), דיני נזקים לרכושו של אדם, דיני גניבה וגזל, דיני שומרים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:02:24 - 20/02/2017  צפיות: 1064  תגובות: 0

פרשת השבוע - יתרו (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מדוע נאמר כאן "ובוא יתרו" ולא נאמר כאן "וילך ממדין", כפי שנאמר ביעקב "וילך חרנה", אלא באה התורה ללמד אותה שיש הבדל גדול בין המילה "וילך" לבין המילה "ויבוא". "וילך" – משמעו הליכה בלא חשק ובלא רצון, ולעומת זאת "ויבוא" – משמעו הליכה ברצון ובזריזות רבה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:16:18 - 12/02/2017  צפיות: 889  תגובות: 0

פרשת השבוע - בשלח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

האור החיים הקדוש מעיר על פתיחת פרשת בשלח על הפסוק "ויהי בשלח פרעה את העם" – וכי פרעה שלח את העם, והרי הקב"ה הוציאם על אפו ועל חמתו של פרעה. אלא שהטעה הקב"ה את פרעה לחשוב שהוא בעצמו שלח את עמו על מנת שיתנחם בליבו – מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעובדנו" וירדוף אחרי עם ישראל ולבסוף יאבד עם חילו בים....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:28:52 - 08/02/2017  צפיות: 825  תגובות: 0

פרשת השבוע - בא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

הספורנו אומר שהחושך הרגיל הוא אינו בריאה בפני עצמה, אלא הוא מהווה הצד השלילי של האור – העדר אור, ובמקום שאין אור ממילא ישנו חושך. לפיכך אין כל ממש בחושך הזה ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, אבל החושך של מצרים היה בריאה מיוחדת שנבראה לצורך אותה השעה ובחושך זה – היה בו ממש – "וימש חושך" עד ששום אור לא היה בכוחו לגרש את חושך זה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:13:40 - 31/01/2017  צפיות: 949  תגובות: 0

פרשת השבוע - וארא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מעשה שמסופר על בעל "החפץ חיים" זצ"ל כאשר אחד מתלמידיו עבר לפני ביתו באחד מימי שישי ולפתע שמע קול צחוק מתהדהד ובוקע מחלונות ביתו של החפץ חיים הקדוש, התלמיד נפעם ולא האמין למשמע אוזניו שכן מעולם לא שמע את רבו צוחק בקול גדול ובטח שלא בצחוק שחוצב קירות. מיהר התלמיד לעבר ביתו של החפץ חיים וניגש לעבר החלון לנסות להציץ ולראות על שום מה הצחוק, ואז נגלה לפניו מראה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:43:49 - 26/01/2017  צפיות: 829  תגובות: 0

פרשת השבוע - שמות (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

סופי תיבות של "ואלה שמות בני ישראל הבאים" – "תהילים" של דוד נעים זמירות ישראל - לרמוז שכל הצרות והמצוקות שפקדו את עם ישראל במצרים ושפוקדות את ישראל בימים אלו לכולם יש מזור ומרפא אחד ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:53:30 - 17/01/2017  צפיות: 826  תגובות: 0