שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - שמיני (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך שעל ידי מצות העומר זכה אברהם אבינו לירש את ארץ ישראל. ריש לקיש אמר: לעולם אל תהי מצות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצות העומר עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין איש לאשתו, הוי אומר בזכות קמח שעורים....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:03:43 - 19/04/2017  צפיות: 865  תגובות: 0

דבר תורה חג הפסח התשע"ז

למעבר לדבר התורה המלא

ימי ניסן הם ימי תשובה כמו תשרי. ניסן הוא בבחינת תיקון הברית ועל ידי שמחה ממשיכין קדושת ושמחת ניסן בכל השנה כולה וזוכין לתקן הברית ולנהל ממקרה לילה חס ושלום. ההגדה של פסח הוא תיקון הברית על כן אומרים, על כן אומרים ההגדה בקול רם כי הקול מעורר הדעת ועל ידי זה זוכה להתגלות הדעת וזה עיקר הגאולה. כי גלות מצרים היה על פגם ה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:12:43 - 07/04/2017  צפיות: 832  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויקרא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מלך של מדינה גדולה מינה מושל על עיר שדה אחת, וכל בני העיר היו חולקים לו כבוד גדול. באחד הימים הגיע המלך לאותה העיר על מנת לבחון את התנהלותו של שילחו, אותו המושל. המלך היה מחופש לאיש עני ופשוט ויחד עם המושל סיירו בעיר, כאשר רק המושל ידע את זהותו האמיתית של אודם העני. והינה כשהלכו ברחובות העיר חלקו תושבי העיר כבוד למושל אך לא למלך המחופש לעני, נבין אם כן כמה בוש ונכלם היה המושל ביודעו כי המלך אשר לו בעצם מגיע הכבוד הולך לצידו....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:24:05 - 28/03/2017  צפיות: 903  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויקהל - פקודי (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשתנו פותחת בחזרתו של משה רבנו על תרומתם החשובה של עם ישראל הנחוצה למלאכת בניית המשכן. משה רבנו מונה שלוש עשרה דברים של עם ישראל לנדב ומפרט את חלקי המשכן וכליו שלעשייתם נועדו תרומתם. משה רבנו לראשונה מקהיל את כל עדת בני ישראל דבר שלא מצאנו בפרשות קודמות ובאסיפה זו מכריז משה על מגבית כללית לצרכי הכלל, לצורך כפרת עוונות של עם ישראל ולכן נדרש שכל העם יהיו נוכחים ויקחו חלק בעשייה כל אחד בדרכו הוא. עם ישראל עומד במשימה כמו שכתוב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:56:38 - 20/03/2017  צפיות: 916  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תשא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מדוע עלול לחול נגף במפקד משום שעם ישראל כולו מבורך בכל הברכות האמורות בתורה אבל כאשר מונים את העם אחד, אחד, פורטים אותם ליחידים ומפרידים כל פרט מהכלל והוא נדון ונסקר בפני עצמו ומי יודע אם אותו פרט יזכה לאותם הברכות. לפיכך חייב אדם להתפלל בציבור והמנות על בני הקהילה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:35:28 - 14/03/2017  צפיות: 1004  תגובות: 0

פרשת השבוע - תצוה (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשתנו פותחת בנושא מורכב להפליא, ונותנת דגש מאוד על כל פרטיו – מלבושי הכהן. "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ותפארתהכהן, על אף תפקידו הנשגב, אינו יכול להחליט לבחור את בגדיו כאוות נפשו. ולא רק זאת, שנאמר "ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מילאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי", התורה מחייבת בחכמי לב לצורך ייצור הבגדים כפי שהתורה מפרטת בדיוק רב. דבר דומה ראינו גם בקורבן הפסח, שם התורה מפרטת בצורה רבה את צורת האכילה של קורבן החג, מדוע התורה לא השאירה לכל אדם לאכול ע"פ רצונו ואהבתו?...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:19:38 - 06/03/2017  צפיות: 1151  תגובות: 0

פרשת השבוע - תרומה (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

החל מפרשת השבוע הנוכחית פרשת תרומה וכלה בספר שמות, עוסקת התורה בעניין תוכניות המשכן, הקמת המשכן, התוכניות שלו ועוד. נשאלת השאלה, מדוע התורה מפרטת בנושא המשכן בצורה כזו והרי בהלכות שבת המשנה אומרת "הלכות שבת ...הרי הם כהרים התלויים בשערה, מקרא מועט והלכות מרובות"....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:20:46 - 26/02/2017  צפיות: 1094  תגובות: 0

פרשת השבוע - משפטים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת משפטים היא הפרשה השישית במספר בספר שמות. רובה של הפרשה עוסק במצוות ודינים רבים בעיקר כאלו הקשורים להיבט המשפטי. דיני משפט עברי, דינים והלכות הנוגעים ליחסי אדם לחברו. דיני עבד עברי, דיני אמה עבריה, היבטים שונים באלימות (רצח, הריגה חבלה), דיני נזקים לרכושו של אדם, דיני גניבה וגזל, דיני שומרים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:02:24 - 20/02/2017  צפיות: 1149  תגובות: 0