שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - נח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת נח קרויה על שמו של האדם שנבחר על ידי הבורא להמשיך את קיום העולם והמין האנושי עת גזר בורא עולם כליה על העולם. מובא במסכת באבות פרק ה, שהיו הדורות מאדם עד נח דורות חוטאים, עשרה במנין. בדברי חז"ל בכמה מקומות מובא שהקב"ה לא גזר כליה לעולם כשחטאו הדורות כלפי הקב"ה, אך כשחטאו כלפי רכוש הזולת חתם את דינם. כמו שאומר רבי יוחנן במסכת סנהדרין. דור המבול עברו על הכול ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל, שנאמר כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:16:33 - 31/10/2016  צפיות: 755  תגובות: 0

פרשת השבוע - בראשית (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

סימנא טבא אנו מתחילים שוב במחזור קריאת פרשות השבוע בפרשת בראשית. המון דברים נאמרו על הפסוק הפותח את התורה בכלל ועל המילה ואפילו על האות הראשונה בפרט. בשם הגאון רבי אליהו מווילנא נאמר על הפסוק הראשון...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:42:05 - 28/10/2016  צפיות: 750  תגובות: 0

דבר תורה - שבת חול המועד סוכות

למעבר לדבר התורה המלא

ושמחה גדולה הייתה נערכת בכל יום בבית המקדש ומקראת שמחת בית השואבה שעליה אמרו מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מעולם ואם נצרף למצוות שמחת בית השואבה את מצוות הלולב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:32:51 - 21/10/2016  צפיות: 854  תגובות: 0

פרשת השבוע - ניצבים (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת נצבים היא הפרשה השמינית בספר דברים. את פרשת נצבים קוראים תמיד בשבת שלפני ראש השנה והקשר לתשובה ברור כיוון שהפרשה עוסקת על נושא התשובה ועל גמולו ככתוב: ושבת עד ה אלוקיך ושמעת בקולו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:10:48 - 29/09/2016  צפיות: 955  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תצא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת כי תצא, היא הפרשה השישית בספר דברים. בפרשת כי תצא יש את מניין המצוות הגדול ביותר מבין כל פרשות התורה. בפרשה מפורט המשך נאומו של משה רבנו, הפרשת מפרטת מצוות, איסורים וציוויים שונים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:14:41 - 11/09/2016  צפיות: 941  תגובות: 0

פרשת השבוע - שופטים (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

סוד מהארי הקדוש להצלה ממלחמה........

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:51:10 - 08/09/2016  צפיות: 740  תגובות: 0

פרשת השבוע - ראה (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

בשעה שעם ישראל אינם הולכים בדרכי ה נהפך הפחד המוטל על הגויים לרועץ בעבור בני ישראל ומתעוררת בהם שנאה ואיבה כלפי עם ישראל, רדיפות ופגעים. אך כאשר ישראל נאמנים לה ודבקים במצוותיו הפחד על הגויים מביא ברכה לישראל, כי מכוח אותה השגחה עליונה הגויים נמנעים מלהצר ולהזיק לישראל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:17:02 - 28/08/2016  צפיות: 955  תגובות: 0

פרשת השבוע - עקב (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת עקב עוסקת בתחילתה בברכה שתלויה במעשיהם ובהתנהגותם של עם ישראל. אם ישמרו את כל הנאמר בפרשות הקודמות וישמרו מצוות ה הרי שמובטחת להם ברכה, עושר, בריאות וניצחון במלחמותיהם נגד אויביהם. אך, מזהירה התורה, אם ישכחו את אשר עשה להם ה, את הניסים והנפלאות ביציאת מצרים ובמדבר, ה יענישם שיאבדו בין הגוים. התורה מזהירה אותם לבל יחמדו עבודה זרה שתמצא בארץ ואת זהבם של הגוים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:58:38 - 24/08/2016  צפיות: 946  תגובות: 0