שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - ויקרא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מלך של מדינה גדולה מינה מושל על עיר שדה אחת, וכל בני העיר היו חולקים לו כבוד גדול. באחד הימים הגיע המלך לאותה העיר על מנת לבחון את התנהלותו של שילחו, אותו המושל. המלך היה מחופש לאיש עני ופשוט ויחד עם המושל סיירו בעיר, כאשר רק המושל ידע את זהותו האמיתית של אודם העני. והינה כשהלכו ברחובות העיר חלקו תושבי העיר כבוד למושל אך לא למלך המחופש לעני, נבין אם כן כמה בוש ונכלם היה המושל ביודעו כי המלך אשר לו בעצם מגיע הכבוד הולך לצידו....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:24:05 - 28/03/2017  צפיות: 867  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויקהל - פקודי (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשתנו פותחת בחזרתו של משה רבנו על תרומתם החשובה של עם ישראל הנחוצה למלאכת בניית המשכן. משה רבנו מונה שלוש עשרה דברים של עם ישראל לנדב ומפרט את חלקי המשכן וכליו שלעשייתם נועדו תרומתם. משה רבנו לראשונה מקהיל את כל עדת בני ישראל דבר שלא מצאנו בפרשות קודמות ובאסיפה זו מכריז משה על מגבית כללית לצרכי הכלל, לצורך כפרת עוונות של עם ישראל ולכן נדרש שכל העם יהיו נוכחים ויקחו חלק בעשייה כל אחד בדרכו הוא. עם ישראל עומד במשימה כמו שכתוב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:56:38 - 20/03/2017  צפיות: 883  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תשא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מדוע עלול לחול נגף במפקד משום שעם ישראל כולו מבורך בכל הברכות האמורות בתורה אבל כאשר מונים את העם אחד, אחד, פורטים אותם ליחידים ומפרידים כל פרט מהכלל והוא נדון ונסקר בפני עצמו ומי יודע אם אותו פרט יזכה לאותם הברכות. לפיכך חייב אדם להתפלל בציבור והמנות על בני הקהילה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:35:28 - 14/03/2017  צפיות: 952  תגובות: 0

פרשת השבוע - תצוה (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשתנו פותחת בנושא מורכב להפליא, ונותנת דגש מאוד על כל פרטיו – מלבושי הכהן. "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ותפארתהכהן, על אף תפקידו הנשגב, אינו יכול להחליט לבחור את בגדיו כאוות נפשו. ולא רק זאת, שנאמר "ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מילאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי", התורה מחייבת בחכמי לב לצורך ייצור הבגדים כפי שהתורה מפרטת בדיוק רב. דבר דומה ראינו גם בקורבן הפסח, שם התורה מפרטת בצורה רבה את צורת האכילה של קורבן החג, מדוע התורה לא השאירה לכל אדם לאכול ע"פ רצונו ואהבתו?...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:19:38 - 06/03/2017  צפיות: 1114  תגובות: 0

פרשת השבוע - תרומה (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

החל מפרשת השבוע הנוכחית פרשת תרומה וכלה בספר שמות, עוסקת התורה בעניין תוכניות המשכן, הקמת המשכן, התוכניות שלו ועוד. נשאלת השאלה, מדוע התורה מפרטת בנושא המשכן בצורה כזו והרי בהלכות שבת המשנה אומרת "הלכות שבת ...הרי הם כהרים התלויים בשערה, מקרא מועט והלכות מרובות"....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:20:46 - 26/02/2017  צפיות: 1054  תגובות: 0

פרשת השבוע - משפטים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת משפטים היא הפרשה השישית במספר בספר שמות. רובה של הפרשה עוסק במצוות ודינים רבים בעיקר כאלו הקשורים להיבט המשפטי. דיני משפט עברי, דינים והלכות הנוגעים ליחסי אדם לחברו. דיני עבד עברי, דיני אמה עבריה, היבטים שונים באלימות (רצח, הריגה חבלה), דיני נזקים לרכושו של אדם, דיני גניבה וגזל, דיני שומרים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:02:24 - 20/02/2017  צפיות: 1107  תגובות: 0

פרשת השבוע - יתרו (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מדוע נאמר כאן "ובוא יתרו" ולא נאמר כאן "וילך ממדין", כפי שנאמר ביעקב "וילך חרנה", אלא באה התורה ללמד אותה שיש הבדל גדול בין המילה "וילך" לבין המילה "ויבוא". "וילך" – משמעו הליכה בלא חשק ובלא רצון, ולעומת זאת "ויבוא" – משמעו הליכה ברצון ובזריזות רבה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:16:18 - 12/02/2017  צפיות: 922  תגובות: 0

פרשת השבוע - בשלח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

האור החיים הקדוש מעיר על פתיחת פרשת בשלח על הפסוק "ויהי בשלח פרעה את העם" – וכי פרעה שלח את העם, והרי הקב"ה הוציאם על אפו ועל חמתו של פרעה. אלא שהטעה הקב"ה את פרעה לחשוב שהוא בעצמו שלח את עמו על מנת שיתנחם בליבו – מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעובדנו" וירדוף אחרי עם ישראל ולבסוף יאבד עם חילו בים....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:28:52 - 08/02/2017  צפיות: 852  תגובות: 0