שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - חוקת (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מי שרואה את עצמו כאילו כבר הגיע לתכלית השלמות וכבר אין בו שום פגם ומגרעת הרי זה סימן מובהק שעדיין אין עליו בכלל עול מלכות שמים. אלמלי היה עליו מקצת של עול מלכות שמים היה מבין יפה כי עדיין אינו אלא מומים בלבד...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:26:13 - 28/06/2017  צפיות: 1074  תגובות: 0

פרשת השבוע - קורח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

אומרים חכמי המדרש, מרגלים שניים ששלח יהושע בן נון מן השיטים מי היו אלו, פנחס וכלב. והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם, אבל מרגלים ששלח משה היו רשעים, שנאמר שלח לך אנשים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:43:11 - 23/06/2017  צפיות: 1120  תגובות: 0

פרשת השבוע - שלח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

אומרים חכמי המדרש, מרגלים שניים ששלח יהושע בן נון מן השיטים מי היו אלו, פנחס וכלב. והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם, אבל מרגלים ששלח משה היו רשעים, שנאמר שלח לך אנשים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:36:27 - 14/06/2017  צפיות: 792  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהעלותך (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

על כן חלשה דעתם של הנשיאים והקב"ה הורה להם להביא את קורבנם. כשראה זו אהרון הכהן – שהנשיאים מקריבים ושבטו אינו מקריב, חלשה דעתו – לכן נצטווה להדליק את המנורה. רואים אנו שהתנאי לקרבת אלוקים הוא שברון לב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:17:32 - 06/06/2017  צפיות: 926  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהר (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת בהר פותחת במצוות שמיטה ומסיימת במצוות שמירת השבת (הפרשה מציינת את מצוות גאולת קרקעות, איסור רביות, דיני עבד עברי, איסור פסל). על פניו נראה כאילו אין קשר בין המצוות, אך בהתבוננות פנימה מבינים שהקשר הוא ברור ומוצק, לכאורה אדם ששומר את השמיטה ואת השבת, ונמנע מעיסוק במלאכה, מגיע לכדי הפסד ממון. אך בסופו של דבר אין הפסד זה אלא הפסד מדומה, שכן כל השומר בדקדקנות על מצוות אלו זוכה להתברך מפי הקב"ה בפרנסה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:01:56 - 19/05/2017  צפיות: 871  תגובות: 0

פרשת השבוע - אמור (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת אמור עוסקת בנושאים של אבל ושמחה גם יחד, בתחילת הפרשה ישנה אזהרה לכהנים לבל יטמאו למתים ושל יקרחו בראשם קרחה על המת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:47:25 - 10/05/2017  צפיות: 864  תגובות: 0

פרשת השבוע - אחרי מות קדושים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

שתי ארצות אלו מצרים וכנען יחד מגיעים לשיא השחיתות אשר ניתן להגיע ועליהם מזהיר הכתוב ואומר: כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. ומיד מצווה על העריות במעשה זה של גילוי עריות האדם מגיע לשיא השחיתות והשפלות ומעשה בהמי הגרוע ביותר ומראה אכן כי אין אדם זה שולט במעשיו ועל ידי איסור חמור זה יכול להגיע למעשה ארץ מצרים דהיינו שחיתות ואכזריות ולמעשה ארץ כנען, שחיתות המידות...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:30:30 - 05/05/2017  צפיות: 813  תגובות: 0

פרשת השבוע - תזריע מצורע (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

עם ישראל מכיר ויודע את חומרת עוון לשון הרע עליון נענשים בנגעים, ולמרות זאת אנו רואים אנשים שמדקדקים במאכלות אסורות, שאפילו תולעת ולו הקטנה ביותר לא תיכנס לפיהם ואילו בעוון לשון הרע ורכילות אינם נזהרים. הם זוללים אנשים חיים ולועסים אותם בהשמעת דברי רכילות ולשון הרע בלא כל נקיפת לב ומצפון....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:32:11 - 27/04/2017  צפיות: 911  תגובות: 0