שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - שלח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

אומרים חכמי המדרש, מרגלים שניים ששלח יהושע בן נון מן השיטים מי היו אלו, פנחס וכלב. והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם, אבל מרגלים ששלח משה היו רשעים, שנאמר שלח לך אנשים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:36:27 - 14/06/2017  צפיות: 758  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהעלותך (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

על כן חלשה דעתם של הנשיאים והקב"ה הורה להם להביא את קורבנם. כשראה זו אהרון הכהן – שהנשיאים מקריבים ושבטו אינו מקריב, חלשה דעתו – לכן נצטווה להדליק את המנורה. רואים אנו שהתנאי לקרבת אלוקים הוא שברון לב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:17:32 - 06/06/2017  צפיות: 886  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהר (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת בהר פותחת במצוות שמיטה ומסיימת במצוות שמירת השבת (הפרשה מציינת את מצוות גאולת קרקעות, איסור רביות, דיני עבד עברי, איסור פסל). על פניו נראה כאילו אין קשר בין המצוות, אך בהתבוננות פנימה מבינים שהקשר הוא ברור ומוצק, לכאורה אדם ששומר את השמיטה ואת השבת, ונמנע מעיסוק במלאכה, מגיע לכדי הפסד ממון. אך בסופו של דבר אין הפסד זה אלא הפסד מדומה, שכן כל השומר בדקדקנות על מצוות אלו זוכה להתברך מפי הקב"ה בפרנסה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:01:56 - 19/05/2017  צפיות: 832  תגובות: 0

פרשת השבוע - אמור (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת אמור עוסקת בנושאים של אבל ושמחה גם יחד, בתחילת הפרשה ישנה אזהרה לכהנים לבל יטמאו למתים ושל יקרחו בראשם קרחה על המת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:47:25 - 10/05/2017  צפיות: 821  תגובות: 0

פרשת השבוע - אחרי מות קדושים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

שתי ארצות אלו מצרים וכנען יחד מגיעים לשיא השחיתות אשר ניתן להגיע ועליהם מזהיר הכתוב ואומר: כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. ומיד מצווה על העריות במעשה זה של גילוי עריות האדם מגיע לשיא השחיתות והשפלות ומעשה בהמי הגרוע ביותר ומראה אכן כי אין אדם זה שולט במעשיו ועל ידי איסור חמור זה יכול להגיע למעשה ארץ מצרים דהיינו שחיתות ואכזריות ולמעשה ארץ כנען, שחיתות המידות...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:30:30 - 05/05/2017  צפיות: 775  תגובות: 0

פרשת השבוע - תזריע מצורע (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

עם ישראל מכיר ויודע את חומרת עוון לשון הרע עליון נענשים בנגעים, ולמרות זאת אנו רואים אנשים שמדקדקים במאכלות אסורות, שאפילו תולעת ולו הקטנה ביותר לא תיכנס לפיהם ואילו בעוון לשון הרע ורכילות אינם נזהרים. הם זוללים אנשים חיים ולועסים אותם בהשמעת דברי רכילות ולשון הרע בלא כל נקיפת לב ומצפון....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:32:11 - 27/04/2017  צפיות: 872  תגובות: 0

פרשת השבוע - שמיני (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך שעל ידי מצות העומר זכה אברהם אבינו לירש את ארץ ישראל. ריש לקיש אמר: לעולם אל תהי מצות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצות העומר עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין איש לאשתו, הוי אומר בזכות קמח שעורים....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:03:43 - 19/04/2017  צפיות: 826  תגובות: 0

דבר תורה חג הפסח התשע"ז

למעבר לדבר התורה המלא

ימי ניסן הם ימי תשובה כמו תשרי. ניסן הוא בבחינת תיקון הברית ועל ידי שמחה ממשיכין קדושת ושמחת ניסן בכל השנה כולה וזוכין לתקן הברית ולנהל ממקרה לילה חס ושלום. ההגדה של פסח הוא תיקון הברית על כן אומרים, על כן אומרים ההגדה בקול רם כי הקול מעורר הדעת ועל ידי זה זוכה להתגלות הדעת וזה עיקר הגאולה. כי גלות מצרים היה על פגם ה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:12:43 - 07/04/2017  צפיות: 800  תגובות: 0