שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

8 דברי תורה אחרונים

פרשת השבוע - פרשת שמות תש"פ

למעבר לדבר התורה המלא

פרעה טען , הלא גם בתורתכם כתוב דינא דמלכותא דינא, ואם כן מדוע לא עשיתן? ועל זה ענו לו כי לא כנשים המצריות העבריות, דהיינו, הטעם שלא עשינו כי אנו רואות אפליה בין הנשים המצריות לנשים העבריות ואם כן כאשר ישנה אפליה אין דינא דמלכותא דינא, לכן מייד "ויצו פרעה לכל עמו" ללא אפליה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 14:40:58 - 15/01/2020  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע - מקץ, שבת חנוכה תש"פ

למעבר לדבר התורה המלא

יש שדרשו שכוונתה של אשת פוטיפר הייתה לשם שמים להעמיד זרע מיוסף, וצריך להבים מה שכתוב בתמר שכיוון שעשתה לשם שמין שמה נשאר לשם ולתהילה מה שאין כן אשת פוטיפר נשאר שמה לדראון עולם. הביאור בזה בכד לבחון את אמיתת הכוונה לשם שמיים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 09:02:32 - 26/12/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע - וירא התש"פ

למעבר לדבר התורה המלא

עשרה דורות מנח ועד אברהם שהיו מכעיסים ובאים עד שבא אברהם ומטל שכר כולם אברהם אבינו שהעולם נברא בזכותו בעבורו כמו שנאמר ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:10:59 - 12/11/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע - לך לך התש"פ

למעבר לדבר התורה המלא

הגאון רבי בצלאל הכהן שימש רוב ימיו כרב וכמורה הוראה בוילנה, עיר של חכמים. לומדים מובהקים כרבי בצלאל חוכמתם ניכרת כבר מראשית דרכם. עוד בהיותו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:22:52 - 05/11/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע פרשת נח - תש"פ

למעבר לדבר התורה המלא

תלמידי החוזה מלובלין שאלו פעם את רבם ילמדנו רבנו מי גדול ממי? האם התמים עולה בערכו על פני האיש הגדול (בתורה) או שמא יפה כוחו של אדם הגדול מן התמים? השיב להם החוזה מלובלין לתלמידיו: צאו וראו כיצד נוהג אדם הבא לבצוע על כיכר לחם ברכת המוציא...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 14:59:36 - 31/10/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת מסעי התשע"ט

למעבר לדבר התורה המלא

על זה מעירים חכמי ישראל לדברי חז"ל במסכת תענית שאין דבר שאינו מרומז בתורה ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:50:28 - 02/08/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע - חוקת התשע"ט

למעבר לדבר התורה המלא

מסופר על רבי יוסף קארו הקדוש, בעל השולחן ערוך, שנפטר ונקבר בירושלים בחלקה מכובדת - מפני מה זכה רבי יצחק, בנו של רבי נתן (תלמידו של רבי נחמן מברסלב הקדוש) להקבר במחציתו. הלא רבי יצחק היה עני, וכשנפטר היה זה יום שבת, וכיוון שאין מלינים את המת מייד בצאת השבת הזדרזו לקבור אותו,...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 11:09:41 - 05/07/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע - שלח לך התשע"ט

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פותחת בפרשת המרגלים. משה שולח מרגלים לתור את ארץ ישראל, הפרשה מפרטת את שמותם של המרגלים. משה מבצע תדרוך רם יציאתם של המרגלים לעבר ארץ ישראל ומפרט בו את מטרת יציאתם. המרגלים יוצאים לארץ ושבים ממנה. בשובם מוציאים את דיבתה. המרגלים מפחידים את העם ומספרים רעה על הארץ ועל יושביה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 18:39:15 - 21/06/2019  צפיות:   תגובות: 0